Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/wp-content/themes/Avada/header.php on line 13
Terms of Service - บริการเรียกมอเตอร์ไซค์ ส่งผู้โดยสาร พัสดุ เอกสาร
Terms of Service 2017-09-15T16:23:25+00:00

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

เมื่อคุณมีการดาวน์โหลด การติดตั้ง หรือการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ (เรียกว่า “แอป”) เราจะนำข้อกำหนดการใช้งาน (เรียกว่า “ข้อกำหนด”) มาใช้กับคุณโดยอัตโนมัติและถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ – ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วก่อนจะเริ่มใช้งานแอป ทั้งนี้ เรานำเสนอแอปพลิเคชันนี้ให้คุณเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของตัวคุณเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่คุณควรต้องตระหนักด้วยว่าคุณไม่สามารถส่งแอปพลิเคชันนี้ให้กับผู้อื่นอีก และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ หรือดัดแปลงแก้ไขแอป ส่วนต่าง ๆ ของแอป หรือเครื่องหมายการค้าของเราในทางใดทางหนึ่ง เราไม่อนุญาตให้คุณทำการแยกรหัสต้นฉบับ (source code) ของแอป และแปลแอปเป็นภาษาอื่น ๆ หรือทำฉบับลอกแบบ (derivative versions) อีกทั้ง GoBike (โกไบค์) เป็นเจ้าของแอป เครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูลและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องหยุดการดาวน์โหลด การติดตั้งหรือการใช้งานแอปโดยทันที

บริษัท โกไบค์ จำกัด (GoBike Co., Ltd.) เป็นผู้ดำเนินงานแอปนี้ซึ่งบริษัทมีสำนักงานอยู่ที่ 1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ขออ้างอิงตัวเราเองว่า “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เราเป็นเจ้าของและดำเนินงานแอปในนามของพวกเราเอง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บน www.gobike.asia หรือด้วยการอัปเดตแอปให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ คุณจะรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลที่จะมีการโพสต์ออนไลน์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทันเวลา เมื่อคุณมีการใช้งานแอปอย่างต่อเนื่องหลังการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่มีการแก้ไขแล้ว

คุณยอมรับว่าระหว่างคุณกับพวกเราจะไม่มีกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้าง หรือความสัมพันธ์กับตัวแทนอันเนื่องมากจากผลของข้อกำหนดของแอปหรือการบริการเหล่านี้ อีกทั้ง คุณยังรับทราบอีกด้วยว่า จะไม่มีข้อมูลความลับ ความไว้วางใจ นัยสำคัญทางสัญญา หรือ ความสัมพันธ์อื่นๆ ในการจัดส่งผู้ใช้หรือเนื้อหาอื่น ๆ เกิดขึ้นระหว่างคุณและพวกเรานอกเหนือจากตามข้อกำหนดเหล่านี้

การบริการ

เราเสนอแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีให้คุณเพื่อให้ข้อมูลและวิธีในการรับบริการรับส่งและบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์จากผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยผ่านการใช้งานแอป ทั้งนี้ แอปจะช่วยคุณค้นหาและว่าจ้างผู้ขี่จักรยานยนต์ในการรับส่งผู้โดยสาร การส่งสินค้า และการซื้อสินค้าและจัดส่ง (เรียกว่า “บริการ”) เราไม่ใช่ผู้ให้บริการรับส่ง ไม่ใช่ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และไม่ใช่ผู้ให้บริการซื้อสินค้าและจัดส่ง ผู้ให้บริการบุคคลที่สามนี้จะให้บริการรับส่ง จัดส่งพัสดุภัณฑ์และซื้อสินค้าและจัดส่งแก่คุณโดยคุณสามารถตัดสินใจว่าคุณจะรับบริการดังกล่าวหรือไม่ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการดำเนินการใด ๆ ของการบริการรับส่งและ/หรือบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และ/หรือบริการซื้อสินค้าและจัดส่งที่มอบให้คุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่าเราเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และเราไม่ใช่ตัวแทนของคุณหรือตัวแทนของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราไม่ใช่ผู้ให้บริการรับส่ง บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ หรือบริการซื้อสินค้าและจัดส่ง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความประพฤติ การละเลย การปฏิบัติตัว การกระทำ หรือ การละเว้นกระทำในส่วนของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่คุณอาจมีการใช้บริการ

คุณรับทราบว่าเราไม่รับประกันว่าจะหาผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้ตามคำสั่งซื้อในช่วงเวลาที่คุณต้องการ

การบริการของบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดการใช้งานจะแยกใช้กับการบริการรับส่ง บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ และบริการซื้อสินค้าและจัดส่ง โดยรวมไปถึงอัตราการชำระเงินและนโยบายการยกเลิกซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณยอมรับที่จะปฏิบัติต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่แนะนำให้คุณผ่านพวกเราด้วยความเคารพ และจะไม่ก่อความเสียหายต่อยานพาหนะของผู้ให้บริการฯ หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ข่มขู่ หมิ่นประมาท ในขณะที่ใช้ยานพาหนะหรือใช้บริการของผู้ให้บริการฯ

คำนิยาม

“ผู้รับพัสดุภัณฑ์” หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์ติดต่อเพื่อทำการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ให้

“พัสดุภัณฑ์” หมายถึงสินค้าที่มีการบรรจุหรือไม่มีการบรรจุในหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ภาชนะหรือซองที่แยกกัน รวมถึงกระดาษและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์สำหรับคุณถึงผู้รับพัสดุภัณฑ์ ทั้งนี้ น้ำหนักของหีบห่อจะจำกัดที่ 8 กิโลกรัมโดยมีขนาดของหีบห่ออยู่ที่ 30 ซม. x 30 ซม. x 40 ซม.

“สินค้าอันตราย” หมายถึง วัตถุอันตรายตามคำจำกัดความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) วัตถุระเบิด สารกัมมันตรังสีและวัตถุอื่นใดก็ตามที่ก่อให้เกิดอันตรายที่คล้ายคลึงกัน

“บริการซื้อสินค้าและจัดส่ง” หมายถึง ผู้ขับขี่จะซื้อสินค้าใดๆที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่สินค้าอันตราย และสามารถขนส่งโดยรถจักรยานยนต์ได้ให้แก่คุณ และส่งมอบภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ)

บัญชีผู้ใช้

เราให้สิทธิท่านในการเข้าถึงและใช้งานแอปในแบบส่วนบุคคล ไม่ผูกขาดและไม่สามารถโอนได้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณจะต้องมีการลงทะเบียนและยืนยันบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล (“บัญชีผู้ใช้”) ก่อน โดยจะต้องรับรอง รับทราบและยอมรับว่าคุณมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี ผู้ที่อายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีอาจใช้บริการได้โดยได้รับความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อน กรณีที่ต้องการชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตคุณต้องมีอายุยี่สิบ (20) ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณซึ่งไม่สามารถโอนได้ คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการตอบคำถามของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้ชั่วคราวหรือสิ้นสุดบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือไม่ครบถ้วน หรือที่ทำตามข้อบังคับในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ไม่สำเร็จ คุณจะต้องไม่ (a) ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี (b) ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ในนามบุคคลที่สาม (c) ใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้อื่นนอกเหนือจากบัญชีผู้ใช้ของคุณเอง หรือ (d) อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

เมื่อมีการใช้งาน คุณจะรับผิดชอบในเนื้อหาทั้งหมดที่ลงไว้ มอบให้ หรือ เผยแพร่ผ่านการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ เราจะถือว่าไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่ใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คือตัวคุณหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณยอมรับว่าพวกเรา ตัวแทนหรือผู้ทำสัญญารับช่วงของเราจะมีการรักษา ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสมัครใจให้เราเพื่อจุดประสงค์ความยินยอมตามข้อบังคับของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราอาจเป็นผลให้การดาวน์โหลดและการติดตั้งเสียหายและไม่สมบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งพวกเรารวบรวมไว้เพื่อการบริการจะมีการจัดการข้อมูลที่มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการการบริการที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้:

 • ปฏิบัติตามข้อบังคับของเราในแง่ของการทำสัญญากับคุณ

 • ให้บริการตามที่คุณต้องการ

 • ตอบรับการเป็นสมาชิกของคุณ (subscription) และจัดส่งบริการให้คุณ

 • จัดการให้คุณได้เข้าร่วมในงานอีเว้นท์ต่าง ๆ กิจกรรม กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (focus groups) การศึกษาวิจัย การประกวด โปรโมชั่น การสำรวจประชามติ การสำรวจ หรือ ประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม

 • ดำเนินการ บริหารจัดการ หรือ ตรวจสอบการสมัครสมาชิกของคุณ และให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ที่มอบให้สมาชิก

 • ตรวจสอบการจองของคุณและดำเนินการการชำระเงินสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการ

 • เข้าใจและวิเคราะห์การขายของเรารวมถึงความต้องการและความชอบของคุณ

 • พัฒนา ปรับปรุงและมอบสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ

 • เพื่อจุดประสงค์การบริหารภายใน อาทิเช่น การตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล

 • เพื่อจุดประสงค์ในการสืบหา การป้องกันและการดำเนินคดีอาชญากรรม

 • เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้กฎหมาย

ความพร้อมในการใช้งานแอป ความปลอดภัย & ความถูกต้องแม่นย

ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาการบริการ (โดยรวมเวลามาถึงของผู้ให้บริการการรับส่งและระยะเวลาการเดินทางของผู้โดยสาร/ผู้รับส่งพัสดุภัณฑ์/การซื้อสินค้าและจัดส่ง) จะเป็นเพียงแค่การประมาณการณ์เท่านั้นและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณ การประเมินเวลาจะไม่ถือเป็นการรับประกันหรือเป็นใบเสนอราคาที่ครอบคลุมและคุณจะต้องไม่ไว้ใจการประเมินเวลา ทั้งนี้ เวลามาถึงจริงและระยะเวลาในการให้บริการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของเรา โดยมีทั้งข้อจำกัดด้านสภาพอากาศ การจราจร สภาพพื้นดิน และการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการรับส่ง เราจะไม่รับผิดชอบและคุณจะไม่เรียกร้องเรื่องใด ๆ รวมถึงสาเหตุของการกระทำ ความเสียหาย ความต้องการหรือความรับผิดชอบต่อพวกเราซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการการรับส่ง ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ และผู้ให้บริการซื้อสินค้าและจัดส่งหรือผู้ขี่จักรยานยนต์ที่ไปรับคุณ/พัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าหรือส่งคุณ/พัสดุภัณฑ์/สินค้าที่สั่งซื้อถึงจุดหมายปลายทางตามเจตนาของคุณได้ทันเวลา

เราไม่รับประกันว่าการเข้าถึงแอปของคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะ ทันเวลา หรือไม่มีข้อผิดพลาด เนื่องด้วยธรรมชาติของอินเตอร์เน็ตจึงไม่สามารถรับประกันได้ ยิ่งไปกว่านั้น ในบางครั้ง เราอาจจะจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกและฟังก์ชั่นใหม่ เราจะพยายามบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะหยุดชะงัก ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดใด ๆ แต่ไม่รับประกันว่าจะสามารถบอกกล่าวเรื่องดังกล่าวได้

ข้อจำกัดความคุ้มครอง

(a) เราและผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์รวมทั้งผู้ขี่จักรยานยนต์จะได้รับการละเว้นความรับผิดและความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางกายภาพ หรือการสูญหายของพัสดุภัณฑ์อันเนื่องมาจาก:

 • สิ่งของที่มีการบรรจุไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ หรือ ติดฉลากผิดโดยคุณเอง

 • สิ่งของที่มีพื้นผิวเป็นขี้ผึ้ง ยาง หรือเหนียวเหนอะในสภาพเปียก ชื้น หรือ แข็งด้าน

 • สิ่งของที่บรรจุระบบเครื่องยนต์กลไกหรือเครื่องมืออยู่ภายใน

 • สิ่งของวัตถุโบราณที่เสียหายหรือชำรุดมากในสภาพที่ซ่อมแซมไม่ได้โดยมีอยู่ก่อนการซ่อมแซมหรือแตกหัก

 • สิ่งของที่มีการเสื่อมสภาพในตัวเองหรือมีตำหนิอันเนื่องมาจากฝีมือช่างที่ผลิตไม่ดี

 • ผู้รับพัสดุภัณฑ์ไม่ได้รับมอบภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่มีการส่งมอบพัสดุภัณฑ์ให้แล้ว

(b) ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์จะไม่ขนส่งเงินตรา เหรียญกษาปณ์ เพชรพลอยหรืออัญมณี ในกรณีที่ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์ต้องทำการขนส่งสิ่งของดังกล่าวโดยผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์ไม่ได้รับรู้หรือให้ความยินยอม ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์จะไม่ต้องรับความผิดใด ๆ ก็ตามสำหรับหรือที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว

(c) ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์จะไม่ขนส่งสิ่งของและสินค้าอันตรายใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายและรวมถึงสินค้าอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์จะไม่ขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าที่เน่าเปื่อยง่าย สิ่งของเปราะบางที่สามารถแตกหักได้ หรือสิ่งของอันตรายในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบสินค้าและตัดสินว่าสิ่งของนั้น ๆ ต้องห้ามหรือไม่ และในกรณีที่เป็นสินค้าต้องห้ามก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการโดยไม่ต้องคำนึงถึงสัญญาที่มีการกำหนดไว้ก่อนหน้านั้น

(d) มูลค่าของพัสดุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 2,000 บาท

การไปรับ/ส่งมอบ (พัสดุภัณฑ์) ซ้ำอีกรอบ

ในกรณีที่การไปรับหรือจัดส่งไม่ได้ (โดยเกิดจากผู้ใช้บริการเอง) จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการรับส่งซ้ำอีกรอบ (re-attempt charge) เป็นจำนวน 50% ของคำสั่งซื้อ

บริการซื้อสินค้าและจัดส่ง

สินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้นั้นต้องเหมาะสมกับอายุของผู้สั่งซื้อหรือผู้รับสินค้า คุณควรจะตรวจสอบก่อนที่จะใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งว่าสินค้าที่สั่งซื้อนั้นเหมาะสมกับอายุของผู้รับสินค้าหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถสั่งซื้อบุหรี่ได้ และต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปจึงจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ คุณจะถูกสอบถามถึงอายุของคุณก่อนที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าบางประเภทได้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

พวกเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ แต่เพียงผู้เดียวในผลงานที่ทำให้คุณใช้งานหรือใช้ผ่านทางแอป ทั้งนี้ ชื่อและโลโก้ของ “ GoBike (โกไบค์)” รวมทั้งชื่อต่างๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ เครื่องหมายการออกแบบและสโลแกนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการบริการของพวกเราหรือผู้ให้ใบอนุญาตของเรา คุณจะต้องไม่ทำการปรับเปลี่ยน ทำลาย ซ่อนเร้นหรืออีกนัยหนึ่งถอดลิขสิทธิ์หรือการบอกกล่าวความเป็นเจ้าของหรือป้าย (สัญลักษณ์) ที่บรรจุอยู่ในแอปออก อีกทั้ง คุณจะไม่ทำซ้ำ ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกส่วนกับหารหัสต้นฉบับ แก้ไขดัดแปลง หรือสร้างงานลอกแบบแอปพลิเคชันที่มีใบอนุญาต การปรับปรุง หรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมถึงไม่อนุญาตบุคคลที่สามกระทำการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นในนามของคุณ ความพยายามใด ๆ ที่จะกระทำการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของพวกเราและผู้ให้ใบอนุญาตของเรา

การใช้งานแอป

เมื่อมีการใช้งานแอปนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะใช้งานแอปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและเพื่อตามการใช้งานที่มุ่งหมายไว้เท่านั้น

เราไม่รับรองว่าแอปนี้จะเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่คุณใช้งาน เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ ไวรัส หรือ รหัสอื่น ๆ ที่อาจจะกระทบถึงอุปกรณ์ (รวมถึงนอกเหนือจากอุปกรณ์ มือถือของคุณ) ซอฟท์แวร์ ข้อมูล หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการดาวน์โหลดของคุณ การติดตั้ง การเข้าถึงหรือการใช้งานแอปนี้ หรือ การได้รับข้อมูลใด ๆ จากการใช้งานแอปนี้ ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน

เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแอปนี้รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่อธิบายไว้โดยไม่ต้องบอกกล่าวคุณล่วงหน้า หากมีความจำเป็น เราอาจจะระงับการเข้าถึงแอปชั่วคราว หรือ ปิดการใช้งานอย่างไม่มีกำหนด

ในบางครั้ง เราอาจจะมีการบรรจุเนื้อหาเชิงพาณิชย์บนแอป โดยเราไม่ได้ควบคุมความถูกต้อง ความจริง คุณภาพ ความปลอดภัยหรือด้านกฎหมายของเนื้อหาที่บุคคลที่สามทำให้ รวมทั้งเราไม่รับรอง รับประกัน หรือ รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาดังกล่าว (ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับแอปนี้ซึ่งเกี่ยวกับที่บุคคลที่สามเสนอให้) หากคุณยอมรับที่จะซื้อสินค้า และ/หรือบริการจากบุคคลที่สามรายใดก็ตามที่ลงโฆษณาในแอปนี้ คุณจะต้องกระทำโดยความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

โปรโมชั่น

เราอาจจะนำเสนอโปรโมชั่น การซื้อขาย หรือรหัสส่วนลดสำหรับบริการ โดยจะใช้ดุลยพินิจในการกำหนด เปลี่ยนแปลงแก้ไข ระงับชั่วคราว สิ้นสุด ปฏิเสธ หรือ บอกปัดในการรับโปรโมชั่น การซื้อขาย หรือรหัสส่วนลดดังกล่าวได้ทุกเมื่อด้วยการบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวคุณล่วงหน้า ทั้งนี้ โปรโมชั่น การซื้อขาย หรือรหัสส่วนลดจะจำกัดให้ใช้ได้เพียงลูกค้าหนึ่งรายใช้ได้หนึ่งครั้งเท่านั้น เราจะโพสต์ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น การซื้อขาย หรือรหัสส่วนลดบนเว็บไซต์หรือในแอปนี้ อย่างไรก็ตาม ส่วนลดจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามที่แจ้งไว้ในกฎหมาย

การระงับชั่วคราว

การเข้าถึงแอปอาจจะมีการระงับชั่วคราวหรือถอนคืนจากคุณโดยส่วนตัวหรือจากผู้ใช้ทั้งหมดชั่วคราวหรือตลอดไปได้ทุกเมื่อซึ่งไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เราอาจจะบังคับให้มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาและลักษณะการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของแอปด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเราบังคับให้มีข้อจำกัดต่อคุณโดยส่วนตัว คุณจะต้องไม่ใช้แอปภายใต้ชื่อคนอื่นหรือผู้ใช้อื่นหรืออุปกรณ์มือถืออื่น

ทรัพย์สินสูญหาย

เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการหาหรือทดแทนทรัพย์สินใด ๆ ที่คุณอาจทำสูญหายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการโดยสารของคุณ โปรดติดต่อผู้ขี่จักรยานยนต์ของคุณโดยตรง หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อผู้ขี่จักรยานยนต์ของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ support@gobike.asia

การปฏิเสธความรับผิด

เราจะมอบบริการต่าง ๆ ให้บนพื้นฐานของ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฎิเสธการรับประกันใด ๆ ทุกชนิดทั้งสิ้นโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นแบบชัดเจนหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในการซื้อขาย ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด โดยไม่จำกัดไว้ก่อนว่าเราจะทำการรับประกันว่าแอปนี้หรือเนื้อหาหรือบริการของแอปจะตรงตามความต้องการของคุณ หรืออาจจะมีอยู่ ไม่ถูกขัดจังหวะ ต่อเนื่อง ทันเวลา ปลอดภัย หรือมีข้อผิดพลาดหรือปลอดจากไวรัส เราจะไม่กล่าวอ้างหรือสัญญาว่าการโดยสารใด ๆ ที่จัดโดยแอปนี้จะเกิดขึ้นจริง ว่าผู้ขี่จักรยานยนต์เหล่านั้นจะรับคุณตรงตามกำหนดเวลา หรือคุณจะถึงจุดหมายปลายทางของคุณตรงตามกำหนดเวลา หรือคุณจะได้รับพัสดุภัณฑ์ตรงตามกำหนดเวลา หรือคุณจะได้รับสินค้าตามรายการสั่งซื้อตามเวลาที่เหมาะสมหรือแต่ประการใด เราจะไม่ทำการกล่าวอ้างหรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจับเวลา ระยะเวลา คุณภาพหรือความปลอดภัยของการขับขี่ ดังนั้น คุณจึงยอมรับและรับทราบว่าเราไม่มีการทำการกล่าวอ้างหรือสัญญารวมถึงทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้น จะไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อคุณด้านการบริการโดยมีความเสียหาย การสูญหายและเหตุจากการกระทำทั้งสิ้นเกิน 2000 บาท คุณจะใช้บริการของเราเพื่อค้นหาและจัดตารางบริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่งกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งคุณยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณในการบริการรับส่งที่มอบให้คุณโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณยินยอมและรับทราบรวมทั้งยอมรับในการที่จะให้ความคุ้มครอง ปกป้องและให้สินไหมทดแทนความเสียหายโดยคุณออกค่าใช้จ่ายให้แก่พวกเรา เจ้าหน้าที่ของเรา ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ได้รับใบอนุญาต ตัวแทนจำหน่าย ผู้แทน บริษัทในเครือและผู้สืบทอด ตั้งแต่เรื่องหนี้สิน ข้อเรียกร้อง ข้อกล่าวหา การสูญหายและความเสียหายทั้งหมด (ของทุกประเภทไม่ว่าจะรับรู้หรือไม่รับรู้และที่สงสัยหรือไม่สงสัย) โดยรวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสืบสวนหรือปกป้องการกระทำใด ๆ หรือการกระทำที่คุกคามและค่าทนายความที่เหมาะสมซึ่งเกี่ยวกับทุก ๆ ทางหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ คุณจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ความร่วมมือกับพวกเราในการป้องกันการเรียกร้องใด ๆ

การชำระเงิน

คุณยอมรับที่จะชำระเงินเต็มจำนวนโดยตรงให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งคุณได้รับการแนะนำจากพวกเราสำหรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ทั้งนี้ การชำระเงินจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต และจะต้องทำการชำระเงินค่าบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทันทีเมื่อมีการไปรับพัสดุภัณฑ์เพื่อจัดส่ง สำหรับบริการซื้อสินค้าและจัดส่ง คุณจะต้องชำระค่าสินค้าและค่าส่งสินค้าเต็มจำนวนเมื่อสินค้าจัดส่งถึงคุณ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นกับผู้ให้บริการ ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจขอให้มีการวางมัดจำค่าสินค้า และค่าบริการก่อนดำเนินการซื้อสินค้าเพื่อเป็นการประกันความเสียหายได้

อนึ่ง ทันทีที่คุณรับบริการการขนส่งจากบุคคลที่สาม คุณจะไม่สามารถขอยกเลิก (เนื่องจากมีการมอบบริการให้แล้ว) ได้และคุณต้องชำระเงินโดยไม่สามารถขอเงินคืนได้ คุณจะรับผิดชอบค่าภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หากคุณมีคำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริการรับส่งที่จัดให้ คุณจะต้องทำการพิพาทกับผู้ขี่จักรยานยนต์โดยตรง

เนื้อหาโดยผู้ใช้งาน

ตามที่เรานำเสนอแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีนั้น ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถส่งรูป ความคิดเห็น ความคิด ข้อแนะนำ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งถึงพวกเรา โดยรวมถึงข้อเสนอแนะของคุณที่มีต่อการบริการ คุณจะต้องโพสต์เนื้อหาที่ถูกต้องและตามหัวข้อ ทั้งนี้ ตามหลักการแล้ว เนื้อหาที่โพสต์ควรเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้คนอื่นโดยขอห้ามการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเท็จ เป็นอันตราย หมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ โจมตีหรือผิดกฎหมาย

หัวข้อ

เงื่อนไขและหัวข้อย่อยทั้งหมดเป็นการอ้างอิงเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตีความหมายของข้อกำหนด

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีการบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งคุณและเรายอมรับที่จะส่งเรื่องที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ หรือเรื่องที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังเขตอำนาจศาลของประเทศไทย

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากข้อกำหนดใด ๆ ควรมีการตัดสินว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ให้ไม่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตัดและลบออกโดยข้อกำหนดที่เหลืออยู่จะยังคงไว้ บังคับใช้และมีผลบังคับเต็มรูปแบบรวมถึงยังคงมีผลผูกพันและบังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ผู้ขี่จักรยานยนต์)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)

การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

เมื่อคุณมีการดาวน์โหลด การติดตั้ง หรือการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ (เรียกว่า “แอป”) เราจะนำข้อกำหนดการใช้งาน (เรียกว่า “ข้อกำหนด”) มาใช้กับคุณโดยอัตโนมัติและถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ – ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วก่อนจะเริ่มใช้งานแอป ทั้งนี้ เรานำเสนอแอปพลิเคชันนี้ให้คุณเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของตัวคุณเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่คุณควรต้องตระหนักด้วยว่าคุณไม่สามารถส่งแอปพลิเคชันนี้ให้กับผู้อื่นอีก และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ หรือดัดแปลงแก้ไขแอป ส่วนต่าง ๆ ของแอป หรือเครื่องหมายการค้าของเราในทางใดทางหนึ่ง เราไม่อนุญาตให้คุณทำการแยกรหัสต้นฉบับ (source code) ของแอป และแปลแอปเป็นภาษาอื่น ๆ หรือทำฉบับลอกแบบ (derivative versions) อีกทั้ง GoBike (โกไบค์) เป็นเจ้าของแอป เครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูลและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องหยุดการดาวน์โหลด การติดตั้งหรือการใช้งานแอปโดยทันที

บริษัท โกไบค์ จำกัด (GoBike Co., Ltd.) เป็นผู้ดำเนินงานแอปนี้ซึ่งบริษัทมีสำนักงานอยู่ที่ 1108/31 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ขออ้างอิงตัวเราเองว่า “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เราเป็นเจ้าของและดำเนินงานแอปในนามของพวกเราเอง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บน www.gobike.asia (เรียกว่า “เว็บไซต์”) หรือด้วยการอัปเดตแอปให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ คุณจะรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลที่จะมีการโพสต์ออนไลน์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทันเวลา เมื่อคุณมีการใช้งานแอปอย่างต่อเนื่องหลังการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่มีการแก้ไขแล้ว

เราจะใช้ข้อกำหนดเหล่านี้กับผู้ขี่จักรยานยนต์ บริษัทขนส่ง/รับส่ง/ซื้อสินค้าและจัดส่ง และบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีนี้ภายใต้ใบอนุญาต (โดยรวมเรียกว่า “ผู้ขี่จักรยานยนต์” หรือ โดยบุคคลจะเรียกว่า “คุณ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ใช้กับบุคคลอื่นๆ (อาทิเช่น ผู้โดยสาร ลูกค้า) ที่ใช้แอปหรือบริการของเราเพื่อขอให้มารับส่ง จัดส่ง หรือบริการอื่น ๆ ตามความต้องการ (เรียกว่า“ผู้ใช้”) หากคุณเกี่ยวข้องกับการบริการโดยอยู่ในฐานะทั้งผู้ใช้และผู้ขี่จักรยานยนต์ เราจะใช้ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณตามบริการที่แตกต่างกันไป

คุณยอมรับว่าระหว่างคุณกับพวกเราจะไม่มีกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้าง หรือความสัมพันธ์กับตัวแทนอันเนื่องมากจากผลของข้อกำหนดของแอปหรือการบริการเหล่านี้ อีกทั้ง คุณยังรับทราบอีกด้วยว่า จะไม่มีข้อมูลความลับ ความไว้วางใจ นัยสำคัญทางสัญญา หรือ ความสัมพันธ์อื่นๆ ในการจัดส่ง ผู้ขี่จักรยานยนต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ เกิดขึ้นระหว่างคุณและพวกเรานอกเหนือจากตามข้อกำหนดเหล่านี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เรียกว่า “ข้อกำหนด”) ที่กล่าวถึงในที่นี้จะเป็นข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างคุณซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับส่งอิสระ (เรียกว่า “ผู้ให้บริการรับส่ง”/”ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์”/”ผู้ให้บริการซื้อสินค้าและจัดส่ง” และโกไบค์ (GOBIKE) หากคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ คุณจะต้องเป็นตัวแทนและรับรองว่าคุณมีสิทธิและอำนาจในการผูกพันองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวกับข้อกำหนด อีกทั้ง คุณต้องรับรองว่าพนักงานหรือ ผู้รับจ้างใด ๆ ก็ตามที่ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่งผ่านทางคุณจะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้ คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยการกดคลิ๊กที่ “YES, I AGREE (ใช่ ข้าพเจ้ายอมรับ)”

การบริการ

เราจัดแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (แพลตฟอร์มของโกไบค์) ซึ่งให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว (“ผู้โดยสาร”/”ลูกค้า”) สามารถสั่งซื้อและรับบริการรจากผู้ให้บริการรับส่งซึ่งเป็นบุคคลที่สามและ/หรือการบริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งผู้ให้บริการขนส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง (“ผู้ให้บริการขนส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง”) ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีนี้ คุณรับทราบว่าเราไม่ใช่ผู้ให้บริการรับส่งและไม่ได้ให้บริการด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์

ในการเป็นผู้ให้บริการขนส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง คุณจะต้องลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องแก่เรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังของคุณโดยตรงและผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เรามีสิทธิในการ ปฎิเสธการสมัครเป็นผู้ให้บริการขนส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง รายใดก็ได้ตามเหตุสมควรและสามารถยกเลิกผู้ให้บริการขนส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง รายใดก็ได้ตามเหตุสมควร

เราให้ข้อมูลและวิธีการแก่ผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง ในการจัดตาราง ได้รับและมีการติดต่อกับผู้โดยสารหรือลูกค้า แต่มิได้ให้รวมทั้งไม่มีเจตนาที่จะให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง หรือกระทำการในทุก ๆ ทางเป็นผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการรับส่งใด ๆ ที่คุณมอบให้ผู้โดยสารหรือลูกค้า

คำนิยาม

“ผู้รับพัสดุภัณฑ์” หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์ติดต่อเพื่อทำการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ให้

“พัสดุภัณฑ์” หมายถึงสินค้าที่มีการบรรจุหรือไม่มีการบรรจุในหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ภาชนะหรือซองที่แยกกัน รวมถึงกระดาษและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์หรือผู้ขี่จักรยานยนต์สำหรับคุณถึงผู้รับพัสดุภัณฑ์ ทั้งนี้ น้ำหนักของหีบห่อจะจำกัดที่ 8 กิโลกรัมโดยมีขนาดของหีบห่ออยู่ที่ 30 ซม. x 30 ซม. x 40 ซม.

“สินค้าอันตราย” หมายถึง วัตถุอันตรายตามคำจำกัดความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) วัตถุระเบิด สารกัมมันตรังสีและวัตถุอื่นใดก็ตามที่ก่อให้เกิดอันตรายที่คล้ายคลึงกัน

“บริการซื้อสินค้าและจัดส่ง” หมายถึง ผู้ขับขี่จะซื้อสินค้าใดๆที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่สินค้าอันตราย และสามารถขนส่งโดยรถจักรยานยนต์ได้ให้แก่ลูกค้า และส่งมอบภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) “รายการสั่งซื้อ” หมายถึง สินค้าที่คุณสั่งให้ผู้ขับขี่ไปซื้อให้คุณจากร้านค้าใดๆ

“รายการสั่งซื้อ” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าขอให้ผู้ขับขี่ซื้อให้แก่ลูกค้าจากร้านค้าใดๆ

ยานพาหนะ

ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง คุณต้องเป็นเจ้าของยานพาหนะที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเองหรือเป็นคนเช่าก็ตาม เราจะไม่จัดหายานพาหนะให้ เนื่องจากเราไม่ได้ดำเนินธุรกิจด้านผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง ทั้งนี้ ในการให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง คุณต้องใช้ยานพาหนะตามที่กฎหมายกำหนด คุณต้องใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพการทำงานที่ดี ทั้งนี้ก่อนที่คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องส่งมอบรายละเอียดยานพาหนะแต่ละคันและเอกสารสำเนาของทะเบียนยานพาหนะของแต่ละคันที่คุณต้องการจะใช้เพื่อให้บริการภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับยานพาหนะของคุณโดยการส่งรายละเอียดและทะเบียนยานพาหนะที่เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุด อนึ่ง การบิดเบือนความจริงใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับยานพาหนะของคุณจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ อีกทั้ง คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ โดยรวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าใบอนุญาตทุกประเภท ค่าภาษีรายได้รวม ค่าภาษีการใช้ถนน ค่าภาษีรายได้ (หากมี) ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีการใช้อุปกรณ์ ค่าใบอนุญาต ค่าคุ้มครองการประกันรวมถึงค่าภาษีต่าง ๆ ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บหรือกำหนดในการใช้อุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่รัฐโดยยกเว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณยินยอมให้พวกเรา ตัวแทนหรือผู้ทำสัญญารับช่วงของเรารักษา ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสมัครใจให้เราเพื่อจุดประสงค์ตามข้อบังคับของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราอาจเป็นผลให้การดาวน์โหลดและการติดตั้งเสียหายและไม่สมบูรณ์ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติการตามที่กฎหมายบังคับไว้

การเก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลที่คุณมอบให้เราโดยตรง อาทิ เมื่อคุณสร้าง ดัดแปลงแก้ไข หรือล็อคอินเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณ การขอความช่วยเหลือจากเรา ความแสดงความยินยอมให้ตรวจสอบภูมิหลัง การส่งใบอนุญาต ขี่จักรยานยนต์ของคุณ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือประกันของคุณ หรืออื่น ๆ ที่มีการติดต่อสื่อสารกับเราโดยข้อมูลเหล่านี้อาจจะรวมถึง ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ รูปถ่ายรูปหน้า ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการจดทะเบียนยานพาหนะ ข้อมูลการประกัน ข้อมูลใบอนุญาตขี่จักรยานยนต์ของผู้ขี่จักรยานยนต์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจจะเลือกในการให้ไว้

การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับผู้ใช้ที่ขอรับบริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง ยกตัวอย่างเช่น เราจะให้ชื่อของคุณ รูปถ่ายส่วนตัว รูปถ่ายยานพาหนะ ใบอนุญาตยานพาหนะ ยี่ห้อและรุ่นของยานพาหนะ สถานที่ที่ตั้งโดยประมาณ การประเมินการบริการจากลูกค้า และข้อมูลการติดต่อที่แน่นอน

การดำเนินการให้บริการรับส่ง

ในการให้บริการรับส่ง คุณจะต้อง

 1. เปิดไบค์เกอร์แอป(the biker App) ไว้โดยสามารถเข้าถึงจีพีเอส (GPS) ได้รวมทั้งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย

 2. ดำเนินการรับและส่งให้ตรงเวลา

 3. แจ้งลูกค้าว่าคุณมาถึงแล้วด้วยการใช้ไบค์เกอร์แอป (the biker App)

 4. รอลูกค้า ณ สถานที่ที่ลูกค้าขอให้ไปรับ ตามเวลาที่กำหนดในไบค์เกอร์แอป (the biker App)

 5. ให้การรับส่งที่ปลอดภัยและราบรื่นแก่ลูกค้าสู่จุดหมายปลายทางที่กำหนด

 6. ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่เราขอให้ตรงเวลา

 7. ขับขี่ด้วยลักษณะของความเป็นมืออาชีพและมีความสามารถ รวมทั้งปฏิบัติตาม (a) ข้อกำหนดเหล่านี้ (b) มาตรฐานธุรกิจ (อุตสาหกรรม) และ (c) ข้อกำหนดตามกฎหมาย (ถ้ามี)

การดำเนินการให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์

ในการให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ คุณจะต้อง

 1. เปิดไบค์เกอร์แอป(the biker App) ไว้โดยสามารถเข้าถึงจีพีเอส (GPS) ได้รวมทั้งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย

 2. ดำเนินการรับและจัดส่งให้ตรงเวลา

 3. แจ้งลูกค้าว่าคุณมาถึงแล้วด้วยการใช้ไบค์เกอร์แอป (the biker App)

 4. รอลูกค้า ณ สถานที่ที่ลูกค้าขอให้ไปรับ ตามเวลาที่กำหนดในไบค์เกอร์แอป (the biker App)

 5. จัดส่งพัสดุภัณฑ์ให้แก่ผู้รับพัสดุภัณฑ์ในสภาพที่คุณได้รับมา

 6. ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่เราขอให้ตรงเวลา

 7. จัดส่งด้วยลักษณะของความเป็นมืออาชีพและมีความสามารถ รวมทั้งปฏิบัติตาม (a) ข้อกำหนดเหล่านี้ (b) มาตรฐานธุรกิจ (อุตสาหกรรม) และ (c) ข้อกำหนดตามกฎหมาย (ถ้ามี)

การดำเนินการให้บริการซื้อสินค้าและจัดส่ง

ในการให้บริการซื้อสินค้าและจัดส่ง คุณจะต้อง

 1. เปิดไบค์เกอร์แอป(the biker App) ไว้โดยสามารถเข้าถึงจีพีเอส (GPS) ได้รวมทั้งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย

 2. ดำเนินการซื้อสินค้าและจัดส่งให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

 3. แจ้งลูกค้าว่าคุณรับทราบและจะให้บริการด้วยการใช้ไบค์เกอร์แอป (the biker App)

 4. ซื้อสินค้าตามรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าระบุไว้จากร้านค้าใดๆ คุณต้องชำระเงินค่าสินค้าแทนลูกค้าไปก่อนในการซื้อสินค้า เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างคุณกับลูกค้า

 5. จัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าในสภาพที่คุณได้ซื้อมา

 6. ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่เราขอให้ตรงเวลา

 7. ดำเนินการซื้อสินค้าและจัดส่งด้วยลักษณะของความเป็นมืออาชีพและมีความสามารถ รวมทั้งปฏิบัติตาม (a) ข้อกำหนดเหล่านี้ (b) มาตรฐานธุรกิจ (อุตสาหกรรม) และ (c) ข้อกำหนดตามกฎหมาย (ถ้ามี)

การรับส่งไม่สำเร็จ

หากคุณทำการรับลูกค้า/พัสดุภัณฑ์ที่จัดสรรไปให้ไม่สำเร็จ หรือไม่สามารถดำเนินการซื้อสินค้าและจัดส่งได้สำเร็จ คุณจะถูกปรับค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 30 บาท ต่องานบริการ เรามีสิทธิที่จะหักยอดเงินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินที่จะชำระให้คุณ

สินค้าที่ต้องห้าม: คุณไม่อาจรับสินค้าดังต่อไปนี้เพื่อจัดส่ง

 • สินค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

 • สินค้าอันตราย (ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • สินค้าที่เน่าเปื่อยง่าย

 • สิ่งของเปราะบางที่สามารถแตกหักได้

 • สิ่งของอันตรายในทุกรูปแบบ

 • เงินตรา เหรียญกษาปณ์ เพชรพลอยหรืออัญมณี

 • สัตว์

คุณสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบสินค้าและตัดสินว่าสิ่งของนั้น ๆ ต้องห้ามหรือไม่ และในกรณีที่เป็นของต้องห้ามก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้

สินค้าที่ต้องห้าม: คุณไม่อาจรับซื้อสินค้าดังต่อไปนี้เพื่อจัดส่ง

 • สินค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

 • สินค้าอันตราย (ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)

 • สัตว์

 • สินค้าที่ขนาดใหญ่เกินกว่าจะสามารถขนส่งทางรถจักรยานยนต์ได้

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่ลูกค้าพิสูจน์ได้ว่ามีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • บุหรี่ เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์ได้ว่ามีอายุ 18 ปีขึ้นไป

การประเมินผลงานโดยการให้ดาวแก่ผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง

ลูกค้าสามารถประเมินผลงานของผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่งด้วยการใช้ระบบการประเมินผลงานโดยการให้ดาว เราอาจใช้ระบบนี้ตามดุลยพินิจของเราในการกำหนดให้ผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่งที่มีคุณภาพสูงสุดได้งานเมื่อมีการจัดสรรงานบริการ

การเป็นตัวแทนและการรับประกันผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง

คุณจะเป็นตัวแทนและรับรองกับเราว่า ณ ปัจจุบัน คุณมีใบอนุญาตผู้ขี่จักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งมีใบอนุญาตต่าง ๆ การประกันและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องมีก่อนตามกฎหมายที่จำเป็นในการให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่งซึ่งคุณจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ และคุณจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่บังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้น หากคุณเข้าร่วมข้อกำหนดดังกล่าวในนามขององค์กรหรือหน่วยงาน คุณจะต้องเป็นตัวแทนและรับรองว่าคุณจะปฏิบัติตามการกฎหมายและกฎระเบียบทางด้านการทำงานและด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ค่าภาษีต่าง ๆ

คุณจะปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดภายใต้กฎหมายด้านภาษีตามขอบเขตที่บังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราตั้งแต่หนี้สินทางภาษี อากรต่าง ภาษีต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและ เบี้ยปรับ ซึ่งอาจจะเรียกเก็บจากคุณหรือจากเราอันเนื่องมาจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษี นอกจากนี้ เราไม่ได้รับอนุญาตให้หักภาษีเงินได้หรือภาษีท้องถิ่นหรือภาษีอื่น ๆ ในนามของคุณหรือนายจ้าง ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมาช่วงของคุณ

ความพร้อมในการใช้งานแอป

เราไม่รับประกันว่าการเข้าถึงแอปของคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะ ทันเวลา หรือไม่มีข้อผิดพลาด เนื่องด้วยธรรมชาติของอินเตอร์เน็ตและการบริการโทรคมนาคมของอุปกรณ์มือถือนั้นไม่สามารถรับประกันได้ ยิ่งไปกว่านั้น ในบางครั้ง เราอาจจะจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกและฟังก์ชั่นใหม่ เราจะพยายามบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะหยุดชะงัก ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดใด ๆ แต่ไม่รับประกันว่าจะสามารถบอกกล่าวเรื่องดังกล่าวได้

การไม่เบี่ยงเบนธุรกิจและการไม่ชักชวน

คุณยอมรับว่าในระหว่างการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ใช้ความสัมพันธ์กับเรา (หรือข้อมูลที่ได้รับจากความสัมพันธ์กับเรา) ในการเบี่ยงเบนหรือพยายามเบี่ยงเบนธุรกิจจากเราไปยังบริษัทที่ให้บริการอันคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ คุณยังตกลงด้วยว่าในระหว่างการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้และในระยะเวลาหก (6) เดือนหลังจากสิ้นสุดการบังคับใช้ข้อกำหนด คุณจะต้องไม่ชักชวนหรือพยายามชักชวนพนักงานของเราหรือผู้รับจ้างเราไปทำงานที่อื่น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

พวกเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ แต่เพียงผู้เดียวในผลงานที่ทำให้คุณ ใช้งานหรือใช้ผ่านทางแอป ทั้งนี้ ชื่อและโลโก้ของ “ GoBike (โกไบค์)” รวมทั้งชื่อต่างๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ เครื่องหมายการออกแบบและสโลแกนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการบริการของพวกเราหรือผู้ให้ใบอนุญาตของเรา คุณจะต้องไม่ทำการปรับเปลี่ยน ทำลาย ซ่อนเร้นหรืออีกนัยหนึ่งถอดลิขสิทธิ์หรือการบอกกล่าวความเป็นเจ้าของหรือป้าย (สัญลักษณ์) ที่บรรจุอยู่ในแอปออก อีกทั้ง คุณจะไม่ทำซ้ำ ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดแยกส่วนกับหารหัสต้นฉบับ แก้ไขดัดแปลง หรือสร้างงานลอกแบบแอปพลิเคชันที่มีใบอนุญาต การ ปรับปรุง หรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมถึงไม่อนุญาตบุคคลที่สามกระทำการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นในนามของคุณ ความพยายามใด ๆ ที่จะกระทำการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของพวกเราและผู้ให้ใบอนุญาตของเรา

การใช้งานแอป

เมื่อมีการใช้งานแอปนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะใช้งานแอปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและเพื่อตามการใช้งานที่มุ่งหมายไว้เท่านั้น

เราไม่รับรองว่าแอปนี้จะเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่คุณใช้งาน เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ ไวรัส หรือ รหัสอื่น ๆ ที่อาจจะกระทบถึงอุปกรณ์ (รวมถึงนอกเหนือจากอุปกรณ์ มือถือของคุณ) ซอฟท์แวร์ ข้อมูล หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการดาวน์โหลดของคุณ การติดตั้ง การเข้าถึงหรือการใช้งานแอปนี้ หรือ การได้รับข้อมูลใด ๆ จากการใช้งานแอปนี้ ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน

เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแอปนี้รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่อธิบายไว้โดยไม่ต้องบอกกล่าวคุณล่วงหน้า หากมีความจำเป็น เราอาจจะระงับการเข้าถึงแอปชั่วคราว หรือ ปิดการใช้งานอย่างไม่มีกำหนด

ค่าใช้จ่าย

ในฐานะผู้ขี่จักรยานยนต์ คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่โกไบค์เรียกเก็บสำหรับการที่คุณใช้แพลตฟอร์มของโกไบค์ (“ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มของโกไบค์”) ระหว่างคุณกับโกไบค์ โกไบค์ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด ยกเลิก และ/หรือแก้ไขค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มของโกไบค์เมื่อใดก็ตามที่โกไบค์เห็นสมควร

การจำกัดจำนวนการรับผิด

เราขอปฏิเสธในเรื่องหนี้สินใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และ/หรือธุรกรรมของคุณกับลูกค้า เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของลูกค้า ด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์/ซื้อสินค้าและจัดส่ง คุณจะยอมรับความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับประกันรูปพรรณสัณฐานหรือความปลอดภัยของลูกค้าให้คุณได้ เราจะไม่เข้าร่วมข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับลูกค้ารายใดก็ตาม โดยคุณเข้าใจดีว่าด้วยการใช้บริการของเรา คุณอาจจะเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะไม่ปลอดภัย ก้าวร้าวหรือน่ารังเกียจ

คุณรับทราบว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่ไม่ปลอดภัยและไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวได้ การส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่มีข้อจำกัดด้านข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินมีความเสี่ยงที่จะโดนสกัดกั้นและปลอมแปลง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่คุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ อาจได้รับอันเป็นผลมาจากการส่งข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งคุณอนุญาตให้เราใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือที่คุณอนุญาตอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้เราทำ หรือจากความผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูลที่จัดส่งมา

จะไม่มีกรณีใด ๆ ที่ GoBike (โกไบค์) จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประเภท ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา (รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้) การล่วงละเมิด ความประมาทหรือภายใต้ปรัชญากฎหมายใด ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากหรือในการเชื่อมกับการใช้งานของคุณ หรือ การไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ ไบค์เกอร์แอป (biker app) หรือบริการของเราได้

จากเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่อ (i) การกระทำ การละเว้นกระทำ ข้อผิดพลาด การละเลย การเป็นตัวแทน การรับประกัน การละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้า หรือ การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือ ความเสียหายอื่น ๆ (ii) การกระทำ การละเว้นกระทำ ข้อผิดพลาด การละเลย การเป็นตัวแทน การรับประกัน การละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการรับส่ง/จัดส่งพัสดุภัณฑ์ หรือ ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเรื่องที่ระบุข้างต้น โดยรวมถึงโดยไม่จำกัดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายด้านทรัพย์สินใด ๆ

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณยินยอมและรับทราบรวมทั้งยอมรับในการที่จะให้ความคุ้มครอง ปกป้องและให้สินไหมทดแทนความเสียหายโดยคุณออกค่าใช้จ่ายให้แก่พวกเรา เจ้าหน้าที่ของเรา ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ได้รับใบอนุญาต ตัวแทนจำหน่าย ผู้แทน บริษัทในเครือและผู้สืบทอด ตั้งแต่เรื่องหนี้สิน ข้อเรียกร้อง ข้อกล่าวหา การสูญหายและความเสียหายทั้งหมด (ของทุกประเภทไม่ว่าจะรับรู้หรือไม่รับรู้และที่สงสัยหรือไม่สงสัย) โดยรวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสืบสวนหรือปกป้องการกระทำใด ๆ หรือการกระทำที่คุกคามและค่าทนายความที่เหมาะสมซึ่งเกี่ยวกับทุก ๆ ทางหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ คุณจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ความร่วมมือกับพวกเราในการป้องกันการเรียกร้องใด ๆ

การแจ้งเรื่องความเสียหายหรือการบาดเจ็บของผู้โดยสารและ/หรือทรัพย์สินของผู้โดยสาร

คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ก็ตามของผู้โดยสารหรือทรัพย์สินของผู้โดยสารที่ได้รับในระหว่างนั่งโดยสารกับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังเกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ คุณยอมรับที่จะให้ความร่วมมือกับผู้โดยสารอย่างเต็มที่ในการแก้ไขเรื่องบาดเจ็บหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณตกลงที่จะคอยแจ้งเราให้ทราบเกี่ยวกับสถานะการเรียกร้องการบาดเจ็บหรือความเสียหายดังกล่าว ในกรณีที่ไม่จ่ายค่าเสียหายอาจส่งผลให้คุณถูกปลดออกจากแพลตฟอร์มของโกไบค์ และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

การแจ้งเรื่องความเสียหายของพัสดุภัณฑ์/สินค้าตามรายการสั่งซื้อ

คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความเสียหายใด ๆ ก็ตามของพัสดุภัณฑ์/สินค้าตามรายการสั่งซื้อที่ได้รับในระหว่างการให้จัดส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังเกิดความเสียหาย คุณยอมรับที่จะให้ความร่วมมือกับลูกค้าอย่างเต็มที่ในการแก้ไขเรื่องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณตกลงที่จะคอยแจ้งเราให้ทราบเกี่ยวกับสถานะการเรียกร้องความเสียหายดังกล่าว ในกรณีที่ไม่จ่ายค่าเสียหายอาจส่งผลให้คุณถูกปลดออกจากแพลตฟอร์มของโกไบค์ และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

หัวข้อ

เงื่อนไขและหัวข้อย่อยทั้งหมดเป็นการอ้างอิงเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ ตีความหมายของข้อกำหนด

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีการบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งคุณและเรายอมรับที่จะส่งเรื่องที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ หรือเรื่องที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังเขตอำนาจของศาลของประเทศไทย

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากข้อกำหนดใด ๆ ควรมีการตัดสินว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ให้ไม่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตัดและลบออกโดยข้อกำหนดที่เหลืออยู่จะยังคงไว้ บังคับใช้และมีผลบังคับเต็มรูปแบบรวมถึงยังคงมีผลผูกพันและบังคับใช้