Go Ride 2017-11-10T15:56:51+00:00

Go Ride

Go Ride เติมเต็มความต้องการในการเดินทาง สะดวกสบาย และรวดเร็ว!

3 ขั้นตอนง่ายๆ

กำลังจะไปไหน?

เลือกจุดรับ และจุดส่งเพื่อเรียกรถ

รอรถมารับสบายๆ

นั่งจิบกาแฟสบายๆ ผู้ขับขี่จะมารับคุณ ณ จุดรับ

เดินทางไม่กลัวรถติด

ขึ้นรถ…ไปยังจุดหมาย