ผู้บริหารโกไบค์รับรางวัลเพชรน้ำเอกรัตนาวดี ปี 2560

นายอัฏฐพล สิทธิชัยอารีกิจ (ซ้าย) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกไบค์ จำกัด รับเกียรติขึ้นรับรางวัลเพชรน้ำเอกรัตนาวดี 2560  จาก คุณเอื้อมเดือน มาลากุล ในงานประกาศรางวัลเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย จัดโดยโครงการเสริมสร้างการพัฒนาคนและสังคมไทย มูลนิธิท่านหญิง จันทรจรัสศรี ยุคล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัลเพชรน้ำเอกรัตนาวดี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงคุณค่าของสัมคมไทย  มีจุดประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเเก่บุคคล องค์กรทั่วไปที่ปฏิบัติตนเเละบริหารจัดการบุคคลอย่างมีคุณธรรมเเละจริยธรรมจนประสบความสำเร็จ ทำประโยชน์เเก่สังคมเเละเป็นเเรงขับเคลื่อนเเละพัฒนาประเทศต่อไป

2017-04-28T03:54:30+00:00