Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/wp-content/themes/Avada/header.php on line 10
ผู้บริหารโกไบค์รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2560 ในโครงการยกย่องและสร้างสรรค์ ผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบอย่าง เพื่อขับเคลื่อนและเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ - บริการเรียกมอเตอร์ไซค์ ส่งผู้โดยสาร พัสดุ เอกสาร

ผู้บริหารโกไบค์รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2560 ในโครงการยกย่องและสร้างสรรค์ ผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบอย่าง เพื่อขับเคลื่อนและเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นาย เหลียน วา เซง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกไบค์ จำกัดได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2017 โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และโครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ณ ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย พลเอก วิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

2017-04-28T03:41:33+00:00