Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/wp-content/themes/Avada/header.php on line 13
Business Page - Ride Hailing: Bike
Business Page 2018-03-15T15:49:49+00:00

เพื่อธุรกิจของคุณ

บริการผู้ช่วยสำหรับการจัดส่งพัสดุ อาหาร และเอกสารต่างๆครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ

bizinfo@gobike.asia

ลงทะเบียนเพื่อให้เราติดต่อกลับ

บริการของเรา

บริการจัดส่งเอกสาร

เอกสารสำคัญของคุณจะถูกจัดส่งอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

บริการจัดส่งพัสดุ

พัสดุจะถูกจัดส่งถึงมือลูกค้ารวดเร็วทันใจ

บริการจัดส่งอาหาร

อาหารจานร้อน ส่งตรงถึงผู้บริโภคด้วยความสดสะอาด

บริการดำเนินงานเอกสาร

บริการดำเนินเรื่องด้านเอกสารต่างๆ

บริการกล่องส่งของ

กล่องบรรจุของ ( น้ำหนักสูงสุด 20 kg. or 50 cm x 50 cm x 50 cm).

บริการเก็บเงินปลายทาง

บริการเก็บเงินค่าสินค้าหลังจากจัดส่งสินค้าแล้ว

เมื่อได้รับเงินแล้วระบบจะโอนเงินคืนให้ผู้เรียกผ่านช่องทางที่ท่านได้เลือกไว้

บริการแบบไป- กลับ

บริการส่งของแล้วกลับมายังจุดรับของอีกครั้งหนึ่ง

บริการส่งไปรษณีย์

บริการส่งเอกสารหรือพัสดุที่ไปรษณีย์

( น้ำหนักสูงสุด 20 กก. หรือขนาด 50 ซม. x 50 ซม. x 50 ซม. )

ใช้งานสะดวก เพียงไม่กี่ขั้นตอน

กดทำการจอง

ง่ายๆเพียงคลิ้กเดียว

เลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการ

เลือกจุดหมายที่ต้องการให้ไปรับ และ ไปส่ง

รายละเอียดชื่อผู้รับ-ผู้ส่ง

ระบุชื่อผู้ส่ง และ ผู้รับพร้อมเบอร์ติดต่อ

จองเลย

จบขั้นตอน ระบบจะทำการหาผู้ขับขี่ให้ท่านทันที

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเสริม